TANRIÖĞEN AHŞAP MOBİLYA, Vaiz Kürsüsü, Mihrap, Kündekari Kapılar, Minber, Ahşap oyma, Mimari detaylar, İslami sanat, Dekoratif desenler,

Mevlit Kürsüsü, El işçiliği, Vaaz koltuğu, Ahşap oyma sanatı, İslam mimarisi, Ahşap oyma motifler, Cami mobilyaları, Süsleme sanatı,

Minber merdiveni, Kündekari tekniği, Mihrap tasarımı, İslam kültürü, Vaizlik yeri, Cemaat koltukları, Nakışlı desenler, İslam sanat eserleri,

whatsapp

Minber

TANRIÖĞEN AHŞAP

Minber, bir cami veya İslam merkezinde Cuma hutbesini (khutbah) veren ve cemaati Cuma namazına (Salat al-Jumu'ah) yönlendiren imamın kullanmak üzere tasarlanmış bir kürsü veya yükseltilmiş bir platformdur.

Minber genellikle birkaç basamakla çıkılan ve imamın cemaate hitap ettiği yükseltilmiş bir platformdan oluşur. Minber, Cuma hutbesi sırasında imamın dini öğretileri, ahlaki değerleri ve diğer önemli konuları tartıştığı bir yerdir. Minberlerin tasarımı ve süslemeleri, bulunduğu bölgenin kültürel ve mimari geleneklerini yansıtabilir.

"Minber" terimi, Arapça "minbar" kelimesinden gelir ve konuşma için bir yer veya platform anlamına gelir. Cuma namazı hizmetinin önemli bir unsuru olup İslam topluluğunda dini öğreti ve rehberlik için bir odak noktası olarak hizmet eder.